Ana Sayfa
SOSYAL BİLİMLER
TARiH
COĞRAFYA
ANKETHANE
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
GÖK BİLİM
MATEMATiK
KİMYA
TEKNİK-TEKNOLOJİ
Oyunlar
TEKNOLOJİ
HAYATTA GEREKLİ BİLGİLER
*OSMANLI PADİŞAHLARI
=> BÜYÜK KURUCU OSMAN GAZİ
=> BURSANIN FATİHİ ORHAN GAZİ
=> MURAD HÜDAVENGAR
=> YILDIRIM BEYAZİD
=> ÇELEBİ MEHMED
=> II.MURAD
=> İSTANBUL'UN FATİHİ:FATİH SULTAN MEHMED
=> SULTAN II.BEYAZİD
=> YAVUZ SULTAN SELİM
=> KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
=> SULTAN II.SELİM
=> SULTAN III.MURAD
=> SULTAN III.MEHMED
=> SULTAN I.AHMED
=> SULTAN I.MUSTAFA
=> SULTAN GENÇ OSMAN
=> SULTAN VI.MURAD
=> SULTAN I.İBRAHİM
=> SULTAN IV.MEHMED
=> SULTAN II.SÜLEYMAN
=> SULTAN II.AHMED
=> SULTAN II.MUSTAFA
=> SULTAN III.AHMED
=> SULTAN I.MAHMUD
=> SULTAN III.MUSTAFA
=> SULTAN I.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN III.SELİM
=> SULTAN IV.MUSTAFA
=> SULTAN II.MAHMUD
=> SULTAN I.ABDÜLMECİD
=> SULTAN ABDÜLAZİZ
=> SULTAN V.MURAD
=> SULTAN II.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN MEHMED REŞAD
=> SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHDEDDİN
=>KRONOLOJİK OLAYLAR
ANİMASYONLAR
Anketler
SOSYAL BİLİMCİ GAZETESİ
EMEĞİ GEÇENLER
SİTE KURALLAR
İletişim
SİTEMİZE KAÇ KİŞİ GİRDİ ACABA?
 

ÇELEBİ MEHMED

HAYATI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Sultan Mehmed Çelebi, 1389 yılında Edirne'de doğdu. Babası Yıldırım
Bayezid, annesi de Germiyanoğullarından Devlet Hatun'dur. Orta
boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kırmızı yanaklı ve geniş
göğüslüydü. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu.
Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi.
Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmed Çelebi, bu
savaşlarda kırka yakın yara aldı. Başında kullanmış olduğu sarık, altın
işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik
olan bir kaftan giyinirdi.

Sultan Mehmed Çelebi Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti,
aynı zamanda Hıristiyan topluluklara karşı da gösterirdi. İyi bir
idareci ve politikacıydı. Tahsilini Bursa Sarayı'nda tamamladı. Daha
sonra babası tarafından Amasya sancakbeyliğine tayin edildi ve bu
sırada devlet işlerini öğrendi.

Fetret Devri'nden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya
toplamayı başaran Sultan Mehmed Çelebi'ye Osmanlı
İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu gözüyle de bakılabilir.

Sultan Mehmed Çelebi 26 Mayıs 1421 de Edirne'de vefat etti. Ölüm
haberi gizlendi. Osmanlı Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk
padişah o oldu. Cenazesi Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye
defnedildi.

Erkek Çocukları: Mustafa Çelebi, İkinci Murad, Ahmed, Yusuf,
Mahmud.
Kız Çocukları: Fatma ve Selçuk Hatun.
 
 
FETRET DEVRİ
--------------------------------------------------------------------------------
  
Ankara Savaşı sonunda Anadolu'da Türk birliği bozulmuş ve Osmanlı
Devleti dağılma tehlikesi ile karşılaşmıştı. Yıldırım Bayezid'in
oğulları, babalarının ölümünden sonra taht mücadelesine başladılar.
Osmanlı tarihindeki en büyük kargaşa dönemi böylece başlamış oldu.
Fetret Devri adı verilen bu dönemdeki taht mücadeleleri, Timur'un
Anadolu'da kuvvetli bir devlet bırakmak istememesi ve Bizans'ın
entrikalarıyla daha da arttı.

Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Bursa'da, Mehmed Çelebi
Amasya'da, Musa Çelebi Balıkesir'de padişahlıklarını ilan ettiler.

Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi aralarında anlaştılar ve Bursa'da vali
bulunan İsa Çelebi'yi ortadan kaldırdılar. Mehmed Çelebi, Süleyman
Çelebi'nin de ortadan kalkması gerektiğini biliyordu. Bu amaçla Musa
Çelebi'yi Edirne'ye Süleyman Çelebi'nin üzerine gönderdi. Musa
Çelebi, kardeşi Süleyman Çelebi'yi yenerek, Edirne'yi ele geçirdi.
Ancak Mehmed Çelebi'ye verdiği sözü tutmayarak Edirne'de kendini
padişah ilan etti. 1413 yılında, son olarak Musa Çelebi'yi de saf dışı
bırakan Mehmed Çelebi Fetret Devrine son verdi.

 
 BİRLİK MÜCADELESİ
--------------------------------------------------------------------------------
  
Osmanlı Devleti'ni tekrar bir araya toplayan ve bir bakıma Anadolu'da
ki Türk birliğini tekrar sağlayan Mehmed Çelebi, Osmanlı Devletinin
tek hakimi olarak padişahlığını ilan etti. Bu dönemde Anadolu'daki
toprakların bir çoğu kaybedilmiş durumdaydı. Mehmed Çelebi bu
toprakların tekrar geri alınması için harekete geçti.

1414 yılında Aydınoğlu Cüneyd Bey'den İzmir'i geri aldı. Saruhan ve
Menteşoğlu beylikleri yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bursa'ya
saldıran Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenlendi.

Yenilen Karamanoğlu Mehmed Bey af diledi. Mehmed Çelebi de onu
bağışladı ve ülkesinde yaşamasına izin verdi.

Aynı şekilde, Fetret Devri sırasında tekrar kurulmuş olan
Candaroğulları Beyliği'de Osmanlı topraklarına bağlandı.
 
 
RUMELİ FAALİYETLERİ
--------------------------------------------------------------------------------
  
Bu faaliyetlerden sonra Mehmed Çelebi tekrar Rumeli'ye yöneldi.
Osmanlılara karşı düşmanca davranışlar sergileyen Eflak Beyliği'nin
üzerine gidildi ve Eflaklılar vergiye bağlandı.

Mehmed Çelebi, babası Yıldırım Bayezid zamanında kurulan fakat pek
güçlü olmayan deniz kuvvetlerini güçlendirdi ve Venediklilerle ilk
deniz savaşları yapıldı (1416).
 
 
ŞEYH BEDRETTİN İSYANI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Mehmed Çelebi Anadolu ve Rumeli'de ki birliği sağladıktan sonra iki
önemli isyanla uğraşmak zorunda kaldı. Bunlardan birisi Şeyh
Bedrettin isyanıdır. Edirne civarındaki Simavna'da doğan Şeyh
Bedrettin Bursa, Konya, Kahire gibi devrin en büyük ilim ve kültür
merkezlerinde eğitim gördü.

Şeyh Bedrettin; Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa gibi yakın
arkadaşlarıyla birlikte İznik'te kurdukları, İslam dinine aykırı
fikirlere sahip bir tarikatla, Anadolu ve Rumeli'de fikirlerini yaymaya
başladılar.

Bir süre sonra Eflak üzerinden Deliosman'a gelen Şeyh Bedrettin ve
yandaşları ayaklandılar. Börklüce Mustafa İzmir'de, Torlak Kemal de
Manisa'da ayaklanmaya katıldılar. Mehmed Çelebi, İzmir ve Manisa
üzerine kuvvet göndererek ayaklanmayı bastırdı.

Yakalanan Şeyh Bedrettin, Serez Kadısı tarafından yargılanarak idam
edildi (1420).
 
 
DÜZMECE MUSTAFA İSYANI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'la birlikte Semerkant'a götürülen Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa), Timur'un ölümünden sonra Anadolu'ya döndü.

Osmanlı tahtında hak iddia eden Mustafa Çelebi, Bizans'ın ve Eflak Beyliği'nin yardımı ile Selanik'te ayaklandı.

Mehmed Çelebi, Bizans'a sığınan Mustafa Çelebi'yi para karşılığında hapsettirdi.
 
 


SİTEM KURULDUĞUNDAN BERİ 74932 ziyaretçiKİŞİ SİTEYİ ZİYARET ETTİ
 
Hayaletürk.fforum.biz Paylaşım Platformumuz Üye Olunuz