Ana Sayfa
SOSYAL BİLİMLER
TARiH
COĞRAFYA
ANKETHANE
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
GÖK BİLİM
MATEMATiK
KİMYA
TEKNİK-TEKNOLOJİ
Oyunlar
TEKNOLOJİ
HAYATTA GEREKLİ BİLGİLER
*OSMANLI PADİŞAHLARI
=> BÜYÜK KURUCU OSMAN GAZİ
=> BURSANIN FATİHİ ORHAN GAZİ
=> MURAD HÜDAVENGAR
=> YILDIRIM BEYAZİD
=> ÇELEBİ MEHMED
=> II.MURAD
=> İSTANBUL'UN FATİHİ:FATİH SULTAN MEHMED
=> SULTAN II.BEYAZİD
=> YAVUZ SULTAN SELİM
=> KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
=> SULTAN II.SELİM
=> SULTAN III.MURAD
=> SULTAN III.MEHMED
=> SULTAN I.AHMED
=> SULTAN I.MUSTAFA
=> SULTAN GENÇ OSMAN
=> SULTAN VI.MURAD
=> SULTAN I.İBRAHİM
=> SULTAN IV.MEHMED
=> SULTAN II.SÜLEYMAN
=> SULTAN II.AHMED
=> SULTAN II.MUSTAFA
=> SULTAN III.AHMED
=> SULTAN I.MAHMUD
=> SULTAN III.MUSTAFA
=> SULTAN I.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN III.SELİM
=> SULTAN IV.MUSTAFA
=> SULTAN II.MAHMUD
=> SULTAN I.ABDÜLMECİD
=> SULTAN ABDÜLAZİZ
=> SULTAN V.MURAD
=> SULTAN II.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN MEHMED REŞAD
=> SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHDEDDİN
=>KRONOLOJİK OLAYLAR
ANİMASYONLAR
Anketler
SOSYAL BİLİMCİ GAZETESİ
EMEĞİ GEÇENLER
SİTE KURALLAR
İletişim
SİTEMİZE KAÇ KİŞİ GİRDİ ACABA?
 

SULTAN II.ABDÜLHAMİD

HAYATI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Sultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde
İstanbul'da doğdu.
Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir.
Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken
annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu
Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan
İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu. Babasının padişahlığı sırasında
bu durumu yüzünden özel ilgi gördü. Çok hoşgörülü bir ortamda
büyüdü. Kültür derslerinin yanında musiki dersleri aldı ve piyano
çalmayı öğrendi.

Bekarlığı sırasında çok serbest bir hayat yaşayan Sultan İkinci
Abdülhamid, evlendikten sonra tüm boş zamanını ailesiyle,
çocuklarıyla geçirmeye başladı. Sultan İkinci Abdülhamid, yıkılmak
üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nu 33  yıl ayakta tutmayı başarmış
büyük bir padişahtır.  Dindar bir  insan olan Sultan İkinci Abdülhamid
ibadetlerini aksatmazdı. Hayırsever ve cömert bir insan olan Sultan
İkinci Abdülhamid, sıradan bir vatandaş gibi yaşardı. Yunan seferi
sırasında, kendisine hazinede yeterli para bulunmadığı söylenince,
atalarından kalma şahsi servetinden masrafları karşılamış, devletten
beş kuruş almamıştı.

Boş vakitlerini marangozhanede geçirir, harika eşyalar yapar, bunları
sattırır ve parasını fakire fukaraya dağıttırırdı. Son derece şefkatli bir
insan olan Sultan İkinci Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri
bağışlaması, dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir olaydır. Sultan
İkinci Abdülhamid, kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet
verecek birçok mekan yaptırmıştır.

Üniversiteler, Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okulları
kuran Sultan İkinci Abdülhamid, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve
kör okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Vilayetlere liseler,
kazalara ortaokullar kurmakla beraber, ilkokulları köylere kadar
ulaştırdı.

İstanbul'da Şişli Etfal Hastahanesi'ni ve Darülaceze'yi kendi şahsi
parasıyla yaptırdı. Hamidiye adı verilen nefis içme suyunu borularla
İstanbul'a getirtti. Karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan
İkinci Abdülhamid, Bağdat'a ve Medine'ye kadar da demiryolları
döşetmiştir. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları döşetti.
 
 
 
 
I. MEŞRUTİYET'İN İLANI
--------------------------------------------------------------------------------
  
İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri, Balkanlar'da ard arda çıkan
isyanlar ve giderek çoğalan ülke bunalımlarını bahane ederek, Sultan
Abdülaziz'i tahttan indirip yerine Sultan Beşinci Murad'ı padişah
yapmışlardı. Kısa bir süre sonra Sultan Murad'ın hasta olduğunun
anlaşılmasından sonra yerine Sultan İkinci Abdülhamit getirildi.

Avrupa ile olan ilişkiler sonucu Osmanlı Devleti'nde de bir aydın sınıf
oluşmuştu. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu aydınların sözcüsü gibi
çalışıyor ve Meşruti yönetimin gelmesiyle ülkede bir rahatlama
olacağına inanıyorlardı. Sultan İkinci Abdülhamid tahta çıkmadan
önce Meşrutiyeti ilan edeceğini vadetmişti. Padişah olur olmaz bu
sözünü tuttu ve 23 Aralık 1876'da Osmanlıların ilk anayasası olan
Kanun-i Esasi'yi ilan etti.

İlan edilen I. Meşrutiyet çok uzun sürmedi. Mithat Paşa padişahların
yetkilerini kısıtlamak istiyordu. Bu durumdan rahatsız olan Sultan
İkinci Abdülhamid, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinden sorumlu
tuttuğu Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azletti ve sürgüne gönderdi.
Osmanlı-Rus savaşı ve Meclisteki Mebusların aralarındaki çekişmeleri
yüzünden meclis çalışamaz hale gelmişti. Sultan Abdülhamid meclisi
tatil ettiğini açıkladı (1878).
 
 
1877 -1878 OSMANLI - RUS SAVAŞI (93 HARBİ)
--------------------------------------------------------------------------------
  
Osmanlı-Rus gerginliği Paris Antlaşmasıyla aşılmıştı ama, Rusya bu
durumdan memnun değildi. Çünkü bu antlaşmada var olan Karadeniz'in
tarafsızlığı ilkesi Rusya'nın çıkarlarına ters düşüyordu. Ayrıca Rusya
Slav ırkından olan uluslar arasında yaymaya çalıştığı Panislavizm
hareketlerine hız vermişti. Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve
Bulgaristan'da ayaklanmalar çıktı.

Yeni bir savaştan çekinen Avrupalılar bir konferans düzenlediler.
Konferans devam ederken Osmanlı Devleti, Birinci Meşrutiyeti ilan
etti. Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nda alınan kararları kabul
etmedi. Çünkü müzakerelerde Bosna'ya, Hersek'e ve Bulgaristan'a
muhtariyet verilmesini, Sırbistan ve Karadağ'dan Osmanlı
kuvvetlerinin çekilmesini istediler. Avrupalılar Londra'da yeni bir
konferans topladılarsa da savaşa engel olunamadı.

Savaş, Rusların Balkanlarda Tunayı geçerek Osmanlı topraklarına
saldırmasıyla başladı. Doğu'da ise Arpaçay'ı geçen Ruslar, Kars ve
Ardahan'ı ele geçirdiler. Rus ordusunu Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Erzurum'da durdurdu. Batı'da, Gazi Osman Paşa Plevne'de Rus
saldırılarına uzunca bir süre başarıyla karşı koydu ise de gerekli
yardımı alamadı. Ruslar Plevne ve Sapkayı geçtiler. Böylece Edirne
yolu Ruslara açılmış oluyordu. Rus Ordusu'nun Yeşilköy'e kadar
gelmesi üzerine Osmanlı Devleti barış istedi.
 
 
AYASTEFANOS ANTLAŞMASI
--------------------------------------------------------------------------------
  
1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına göre;

- Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak,
Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluk'a
uzanacaktı.

- Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek

- Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve
sınırları genişletilecek

- Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecek

- Teselya Yunanistan'a bırakılacak

- Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak

- Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecekti.

  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Ayastefanos Antlaşmasıyla istediği gibi
parçalamasını istemeyen Avrupalı Devletler bu antlaşmaya itiraz
ettiler. Berlin'de toplanan konferanstan sonra yeni bir antlaşma
imzalandı. Berlin Antlaşması ile:

- Ayastefanos Antlaşmasıyla kurulan Bulgaristan, üç kısma ayrıldı.

- Bosna-Hersek Osmanlı Devleti'ne ait kabul edilecek fakat Avusturya
tarafından yönetilecekti.

- Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığı devam edecek, fakat
sınırları değiştirilecek

- Kars, Ardahan, Batum, Ruslarda kalacak, fakat Doğu Beyazıt Osmanlı
Devleti'ne bırakılacak

- Teselya Bölgesi Yunanistan'a ait olacak

- Rumeli'de ve Anadolu'da Ermenilerin oturduğu bölgelerde ıslahatlar
yapılacak

- Osmanlı Devleti, Rusya'ya 60 milyon ruble savaş tazminatı
ödeyecekti.
 
 
 
 
OSMANLI DEVLETİ'NİN DAĞILMASI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Berlin Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti dağılma sürecine
girmiştir. Balkanlarda yaşayan ulusların bağımsızlıklarını kazanmaya
başlamaları ve ardından Rusya  ile yapılan savaş neticesinde
imzalanan antlaşmalarla Osmanlı Devleti o görkemli devirlerini
aramaktaydı. Rusya'nın Akdeniz'e açılması ihtimalini öne süren
İngilizler Kıbrıs'ı işgal etti. Osmanlı Devleti toprak mülkiyeti
kendisinde kalmak şartı ile adayı geçici olarak İngiltere'ye devretti.

Fransa, Cezayir'e yerleştikten sonra gözünü Tunus'a dikmişti. Berlin
Konferansı'nda aradığı fırsatı ele geçiren Fransa, Tunus'u işgal etti.
Osmanlı Devleti'nin Protestosu sonuç vermedi. Fransızların Tunus'u
işgal etmeleri üzerine İngilizler de harekete geçti.

1869 yılında Süveyş Kanalının açılması Mısır'ın Jeopolitik konumunu
artırmıştı. Bu durum Mısır üzerindeki İngiliz ve Fransız rekabetini
hızlandırdı. Mısır Hıdivi İsmail Paşa Mısır'ı iyi idare edemiyor
ekonomik problemler halkın Avrupalı tüccarların işyerlerine
saldırmalarına yol açıyordu. Bu gelişmeleri bahane eden İngiltere
Mısır'ı işgal etti (1882).

Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasından sonra Giritli Rumlar
Yunanistan'a bağlanmak istedi. Osmanlı Devleti bunu kabul etmedi.
Çıkan isyan bastırıldı. Yunanistan'ın Girit'e asker çıkarması üzerine
Osmanlı Devleti Yunanistan'a savaş açtı. Teselya bölgesinde yapılan
savaşta, Gazi Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı Kuvvetleri
Yunanlıları bozguna uğrattı (1897). Avrupalı devletlerin araya
girmesiyle bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Girit'e muhtariyet
verildi. 1908 yılında Yunanistan adayı yeniden işgal etti. Balkan
Savaşlarından sonra Girit tamamıyla elimizden çıktı.

Bosna-Hersek'in idaresi Berlin Antlaşmasıyla geçici olarak
Avusturya'ya verilmişti. Sultan İkinci Abdülhamid'in İkinci Meşrutiyeti
ilan etmesinden sonra yaşanan karışıklıklar sonunda Avusturya bu
bölgeyi resmen topraklarına kattı. Osmanlı Devleti Yeni Pazar sancağı
bizde kalmak şartı ile bunu kabul etmek zorunda kaldı (1908).

Berlin Antlaşmasıyla üç bölgeye ayrılan Bulgaristan Prenslik haline
gelmiş Doğu Rumeli ve Makedonya ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı
Devleti'nde kalmıştı. 1885'de Doğu Rumeli'de isyanlar çıktı.
Bulgaristan Doğu Rumeliyi Kendisine bağladığını ilan etti. II.
Meşrutiyet'in ilanından sonra Bulgaristan bağımsızlığına kavuştu ve
Doğu Rumeli'yi de içine alan bir Bulgaristan Krallığı kuruldu (1908).
 
 
 
 
II. MEŞRUTİYET'İN İLANI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Meşrutiyet yanlıları Jön Türkler adı altında çalışmalara başlamışlar ve
padişah Sultan İkinci Abdülhamid'e Meşrutiyeti tekrar ilan etmesi için
baskıda bulunuyorlardı. Daha çok Makedonya'da örgütlenen İttihat ve
Terakki Partisi ileri gelenleri beraberindekilerle ayaklanmaya
başladılar bu isyanların daha da büyümesinden çekinen Sultan İkinci
Abdülhamid, Meşrutiyeti İkinci kez ilan etti (23 Temmuz 1908).

İkinci Meşrutiyetin ilanı ile; ülkede asayiş ve güven ortamı kurulmuş,
sansür kaldırılarak basına serbestlik tanınmış, hürriyet ve güven
ortamı kurulmuş, siyasi partiler oluşmaya başlamış, Kanun-i Esasi
yürürlüğe girmiş ve anayasa üzerinde önemli değişiklikler yapılmış ve
halk ikinci kez yönetime padişah yanında katılma imkanı bulmuştur.
 
 
31 MART OLAYI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra çeşitli gruplar arasında çekişmeler ve tartışmalar başlamıştı. Meşrutiyete karşı olanlar avcı taburları ile birleşerek İstanbul'da büyük bir İsyan başlattı. Selanik'ten gelen hareket ordusu bu isyanı bastırdı. Tarihimize 31 Mart vakası olarak geçen bu olaydan sonra İttihat ve Terakki Partisi daha da güçlendi ve bu olaydan dolayı sorumlu tutulan Sultan İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. Sultan İkinci Abdülhamid'in yerine Sultan Mehmed Reşad padişah oldu.
 
 
 


SİTEM KURULDUĞUNDAN BERİ 73071 ziyaretçiKİŞİ SİTEYİ ZİYARET ETTİ
 
Hayaletürk.fforum.biz Paylaşım Platformumuz Üye Olunuz
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=