Ana Sayfa
SOSYAL BİLİMLER
TARiH
COĞRAFYA
ANKETHANE
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
GÖK BİLİM
MATEMATiK
KİMYA
TEKNİK-TEKNOLOJİ
Oyunlar
TEKNOLOJİ
HAYATTA GEREKLİ BİLGİLER
*OSMANLI PADİŞAHLARI
=> BÜYÜK KURUCU OSMAN GAZİ
=> BURSANIN FATİHİ ORHAN GAZİ
=> MURAD HÜDAVENGAR
=> YILDIRIM BEYAZİD
=> ÇELEBİ MEHMED
=> II.MURAD
=> İSTANBUL'UN FATİHİ:FATİH SULTAN MEHMED
=> SULTAN II.BEYAZİD
=> YAVUZ SULTAN SELİM
=> KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
=> SULTAN II.SELİM
=> SULTAN III.MURAD
=> SULTAN III.MEHMED
=> SULTAN I.AHMED
=> SULTAN I.MUSTAFA
=> SULTAN GENÇ OSMAN
=> SULTAN VI.MURAD
=> SULTAN I.İBRAHİM
=> SULTAN IV.MEHMED
=> SULTAN II.SÜLEYMAN
=> SULTAN II.AHMED
=> SULTAN II.MUSTAFA
=> SULTAN III.AHMED
=> SULTAN I.MAHMUD
=> SULTAN III.MUSTAFA
=> SULTAN I.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN III.SELİM
=> SULTAN IV.MUSTAFA
=> SULTAN II.MAHMUD
=> SULTAN I.ABDÜLMECİD
=> SULTAN ABDÜLAZİZ
=> SULTAN V.MURAD
=> SULTAN II.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN MEHMED REŞAD
=> SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHDEDDİN
=>KRONOLOJİK OLAYLAR
ANİMASYONLAR
Anketler
SOSYAL BİLİMCİ GAZETESİ
EMEĞİ GEÇENLER
SİTE KURALLAR
İletişim
SİTEMİZE KAÇ KİŞİ GİRDİ ACABA?
 

MURAD HÜDAVENGAR

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan
Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer
Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu,
değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda
sahipti.

Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi.
Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden
hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha
sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde
ilim ve sanat adamları ile beraber yaşadı.

Sultan Birinci Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim
selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve
kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet
adamıydı. "Derviş Gazilerin Şeyhlerinin Kralı Murad Gazi"
diye anılan Sultan Birinci Murad, bütün hayatı boyunca planlı
ve programlı hareket etti.

Sultan Birinci Murad, Bizans Kilisesi'ne göre bir kafir ve İsa
düşmanı olarak görülse de, fethettiği yerlerde yaşayan
Hıristiyan halka Papa'dan daha iyi davrandığı için onların
sevgisini kazanmıştı. 1382 yılından itibaren "Murad
Hüdavendigar" diye anılan Sultan Birinci Murad, Birinci
Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Kralı
Lazar'ın damadı tarafından haince hançerlenerek şehit oldu
(1389).

 

Erkek çocukları: Yakub Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve
İbrahim
Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun
SIRPSINDIĞI SAVAŞI
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Edirne'nin fethi Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açtı. Lala
Şahin Paşa, Bulgaristan'a girerek Filibe'yi, komutanlarından
Evrenos Bey ise Serez'i aldılar (1363). Yeni fethedilen
yerlere Türkler yerleştirildi. Edirne ve Filibe'nin fethi bir
haçlı seferinin düzenlenmesine neden oldu.

Papa V. Urban'ın teşvikiyle Sırplar ve Bulgarlar başta olmak
üzere Macar, Bosna ve Eflaklılar, büyük bir haçlı ordusu
hazırlayarak Edirne üzerine harekete geçtiler. Osmanlı
komutanlarından Hacı İlbey, ordusu ile beraber Meriç vadisi
boyunca düzensiz bir şekilde ilerleyen düşmanların bu
durumundan yararlandı. Kuvvetlerini üçe ayırarak bir gece
baskını düzenleyen Hacı İlbey, büyük bir zafer elde etti
(1364).

Tarihe 'Sırp Sındığı Savaşı' olarak geçen bu zaferle,
Rumeli'deki Türk hakimiyeti kesinleşti ve ilk Haçlı Ordusu
etkisiz hale getirildi. Osmanlı birlikleri Sırp Sındığı
Savaşından sonra Bulgaristan'a girdiler ve yukarı
Bulgaristan'ı fethettiler. Karşı koyamayacağını anlayan
Bulgar Kralı Yuvan Şişman, Osmanlı Hakimiyetini kabul etti
ve kız kardeşi Maria'yı Murad Hüdavendigar'a verdi (1369).

Osmanlı Ordusu Makedonya üzerine yürüdü. 1371 yılında
kazanılan Çirmen Zaferi ile Makedonya Osmanlı topraklarına
katıldı.

Sırp Kralı Lazar da, Bulgaristan Kralı gibi Osmanlı
hakimiyetini kabul etti ve yıllık vergiye bağlandı.

Çandarlı Hayreddin Paşa komutasındaki Türk birlikleri
Selanik Zaferini kazandı (1374), Niş (1375), İştip, Manastır,
Pirlepe (1382) fethedildi. Osmanlı birlikleri Arnavutluk ve
Bosna-Hersek içlerine akınlar düzenledi. 1385 yılında Ohri
fethedildi. Aynı yıl Arnavutluk'da Savra zaferi kazanıldı. Bir
yıl sonra Sofya'nın fethi gerçekleştirildi.

1381 yılında Şehzade Bayezid'ın Germiyan Hükümdarı
Süleyman Şah'ın Kızı Devlet Hatun'la evlenmesi dolayısıyla,
Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı Osmanlılara verildi.

Aynı yıl, Hamidoğulları Beyliği'nden altı şehir parayla satın
alındı. Balkanlardaki fetihler devam ederken, Murad
Hüdavendigar bir yandan da Anadolu taraflarına yöneldi.
1386 yılında Konya Ovası'nda ilk Osmanlı Karaman Savaşı
yapıldı.
 
 
I. KOSOVA SAVAŞI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Bulgarları etkisiz hale getirdi. Türk Ordusu ilerleyerek Kosova'da Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı ordusu Sultan Murad Hüdavendigar'ın kurdurduğu "Topçu Ocağı"nın kullandığı topun etkisi ile dağıldı.

Top, tarihte Türkler tarafından ilk kez Birinci Kosova Savaşı'nda kullanıldı.

Bu savaştan sonra Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlendi ancak Sultan Murad Hüdavendigar şehit oldu. Babası Orhan Gazi'nin ölümünde 95.000 km.kare olan devlet topraklarını 500.000 km.kare'ye çıkarmayı başaran Sultan Murad Hüdavendigar büyük bir padişahtı.
 
 


SİTEM KURULDUĞUNDAN BERİ 74792 ziyaretçiKİŞİ SİTEYİ ZİYARET ETTİ
 
Hayaletürk.fforum.biz Paylaşım Platformumuz Üye Olunuz