Ana Sayfa
SOSYAL BİLİMLER
TARiH
COĞRAFYA
ANKETHANE
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
GÖK BİLİM
MATEMATiK
KİMYA
TEKNİK-TEKNOLOJİ
Oyunlar
TEKNOLOJİ
HAYATTA GEREKLİ BİLGİLER
*OSMANLI PADİŞAHLARI
=> BÜYÜK KURUCU OSMAN GAZİ
=> BURSANIN FATİHİ ORHAN GAZİ
=> MURAD HÜDAVENGAR
=> YILDIRIM BEYAZİD
=> ÇELEBİ MEHMED
=> II.MURAD
=> İSTANBUL'UN FATİHİ:FATİH SULTAN MEHMED
=> SULTAN II.BEYAZİD
=> YAVUZ SULTAN SELİM
=> KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
=> SULTAN II.SELİM
=> SULTAN III.MURAD
=> SULTAN III.MEHMED
=> SULTAN I.AHMED
=> SULTAN I.MUSTAFA
=> SULTAN GENÇ OSMAN
=> SULTAN VI.MURAD
=> SULTAN I.İBRAHİM
=> SULTAN IV.MEHMED
=> SULTAN II.SÜLEYMAN
=> SULTAN II.AHMED
=> SULTAN II.MUSTAFA
=> SULTAN III.AHMED
=> SULTAN I.MAHMUD
=> SULTAN III.MUSTAFA
=> SULTAN I.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN III.SELİM
=> SULTAN IV.MUSTAFA
=> SULTAN II.MAHMUD
=> SULTAN I.ABDÜLMECİD
=> SULTAN ABDÜLAZİZ
=> SULTAN V.MURAD
=> SULTAN II.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN MEHMED REŞAD
=> SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHDEDDİN
=>KRONOLOJİK OLAYLAR
ANİMASYONLAR
Anketler
SOSYAL BİLİMCİ GAZETESİ
EMEĞİ GEÇENLER
SİTE KURALLAR
İletişim
SİTEMİZE KAÇ KİŞİ GİRDİ ACABA?
 

YILDIRIM BEYAZİD

HAYATI
-----------------------------------------------------------------------
Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad
Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun
Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç
burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş
omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı
ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.

Çocukluğunu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi.
İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük alimlerinden dersler
aldı. Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı. Sultan
Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında
padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı.

Sırbistan'ın başında, Kosova savaşında ölen Kral Lazar'ın
oğlu Stefan Lazaroeviç vardı. Barış antlaşması için geldiği
Edirne'de kız kardeşi Maria'yı Bayezid'e verdi. Bu evlenme
sayesinde Osmanlı-Sırp dostluğu kuruldu. Yıldırım Bayezid
Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13
yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12
gün sonra vefat etti.

Erkek Çocukları: Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa
Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım
Çelebi
Kız Çocukları: Fatma Sultan
 
 
BEYLİKLERLE MÜCADELE
----------------------------------------------------------------------------
----
  
1389 yılında Bulgaristan ve Bosna'nın fethi
gerçekleştirildikten sonra, Anadolu'da durumun karıştığını
haber alan Yıldırım Bayezid, Balkan devletleriyle açık
antlaşmalar imzaladı. Yıldırım, Sultan Murad'ın ölümünü
fırsat bilip Osmanlılara karşı güç birliği yapan Anadolu
Beyliklerine karşı mücadeleye girişti.

Karamanoğulları hem Beyşehir'i işgal etmişler, hem de
Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyan Beyliklerini
kışkırtmışlardı. Yıldırım Bayezid beraberindeki Sırp
kuvvetleriyle birlikte Anadolu'ya girdi ve başkaldıran bu
beyliklerin topraklarını tek tek ele geçirdi.

Ayrıca Çandaroğlu İsfendiyar Bey'de Osmanlı hakimiyetini
kabul etti.
 
 
İLK İSTANBUL KUŞATMASI
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Karaman Seferi'nde Yıldırım Bayezid ile birlikte bulunan,Sırp
İmparatoru Yoannes'in oğlu Manuel Bursa'ya geldikten sonra
izinsiz bir şekilde İstanbul'a gitti. Bu olay üzerine, Yıldırım
Bayezid bu gidişin gizli bir amacı olduğunu düşünerek, daha
önceden planlanmış Macaristan seferini iptal etti ve
İstanbul'u kuşatma kararı aldı.

İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı (1391). Büyük ve
kuvvetli toplar olmadığından, kuşatma abluka niteliğinde
oldu. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma
kaldırıldı. Bu kuşatma Osmanlılar tarafından yapılan ilk
İstanbul kuşatmasıdır.

Boş durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlı topraklarına
girmişlerdi. Üzerlerine gönderilen Türk Akıncıları, Kral
Sigismund komutasındaki Macar Ordusunu yendiler (1392).
Tuna-Eflak Seferinden dönüldüğünde Selanik ve çevresi de
Osmanlı topraklarına katıldı (1394).


Yıldırım Bayezid 1395 yılında İstanbul'u ikinci kez kuşattı.
Fakat Haçlıların harekete geçtiğini haber alınca bu kuşatma
da birincisi gibi başarıya ulaşmadan kaldırıldı.
 
 
NİĞBOLU ZAFERİ
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetlerinin devam etmesi,
akıncıların Bosna'ya ve Arnavutluk'a kadar ilerlemeleri
Haçlıları telaşa düşürdü. Macar Kralı Sigismund, Papa'nın da
desteğiyle başta Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri olmak
üzere bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlı
Ordusu'nun başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında
harekete geçti.

Bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında bulunan
İstanbul'u kurtarmaktı. Haçlılar Tuna kıyısındaki Niğbolu
kalesini kuşattılar. Kale kumandanı Doğan Bey, Yıldırım
Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu yetişinceye kadar
kaleyi başarıyla savundu. 1396 yılında Niğbolu kalesi
önlerinde çok kanlı çarpışmalar oldu. Haçlılar, tarihe Niğbolu
Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna
uğradılar. Savaş sonunda Haçlıların aldığı yerler Osmanlı
Devletine geçti. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı ve
Macaristan içlerine doğru akınlar yapıldı. Haçlı dünyası
yarım yüzyıl Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi.
Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid'e Abbasi Halifesi
tarafından "Sultan-i iklim-i Rum" yani "Anadolu Sultanı"
ünvanı verildi.

Niğbolu Savaşından sonra İstanbul üçüncü defa kuşatıldı.
Daha önceden yapımına başlanmış olan Anadoluhisarı bu
kuşatma sırasında tamamlandı. Güçlü bir deniz kuvveti ve
büyük topların olmaması fethi engelliyordu. Bu sebeple
Yıldırım Bayezid, Türk Denizciliğini geliştirmeye çalıştı.
Yıldırım İstanbul'u kuşatma altında tutarak, şehrin teslim
olacağını düşünüyordu. Ancak Timur tehlikesi ortaya çıkınca,
Bizans'la bir antlaşma yapıldı ve kuşatma kaldırıldı. Bu
antlaşmayla, İstanbul Sirkeci'de bir cami, bir İslam
Mahkemesi ve bir Türk mahallesi kuruldu. Yıllık haraç
arttırıldı. Aynı yıl Yunanistan'a ve Mora'ya sefer düzenlendi.

1398 yılında Karaman ülkesi ve Karadeniz beylikleri
fethedildi. Bir yıl sonra da Dulgadiroğulları beyliğine son
verildi. Yıldırım Bayezid, ayrıca İstanbul Galata'da bulunan
Ceneviz Kolonisi ile de savaştı.
 
 
ANKARA SAVAŞI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Timur, Cengiz İmparatorluğu'nu yeniden kurmak amacıyla faaliyetlere başlamıştı. İran'ı almış, Hindistan'a da seferler düzenlemişti. Azerbaycan ve Bağdat Emirleri korkularından Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Timur Emirleri geri istediyse de, Yıldırım Bayezid bunu reddetti ve bu olaydan dolayı Timur ile Yıldırım Bayezid'in araları açıldı. Anadolu'ya giren ve Sivas'ı yağmalayan Timur, seçme askerlerden oluşan ordusu ile birlikte Anadolu'da ilerlemeye devam etti. Osmanlı Ordusu da harekete geçti. İki ordu Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaştılar.

Yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım'ın kuvvetlerinden olan Kara Tatarlar'ın, Timur tarafına geçmesi Osmanlı Ordusunun dağılmasına neden oldu (20 Temmuz 1402).

Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düştü. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin 50 yıl kadar duraklamasına neden oldu. Anadolu Türk birliği dağıldı ve Anadolu'daki beylikler tekrar ortaya çıkarak güçlendi. Başsız kalan Osmanlı Devleti'nde karışıklıklar başladı.

Osmanlı Devleti'nin dört ayrı bölgesinde, şehzadeler tarafından dört ayrı devlet ilan edildi. Bursa, İznik ve İzmit, Timur tarafından yağmalanıp yakıldı, İzmir işgal edildi. 1402'den 1413'e kadar sürecek olan bu iktidar boşluğu ve taht mücadeleleri dönemine Fetret Devri adı verildi.
 


SİTEM KURULDUĞUNDAN BERİ 74932 ziyaretçiKİŞİ SİTEYİ ZİYARET ETTİ
 
Hayaletürk.fforum.biz Paylaşım Platformumuz Üye Olunuz