Ana Sayfa
SOSYAL BİLİMLER
TARiH
COĞRAFYA
ANKETHANE
FEN BİLİMLERİ
FİZİK
GÖK BİLİM
MATEMATiK
KİMYA
TEKNİK-TEKNOLOJİ
Oyunlar
TEKNOLOJİ
HAYATTA GEREKLİ BİLGİLER
*OSMANLI PADİŞAHLARI
=> BÜYÜK KURUCU OSMAN GAZİ
=> BURSANIN FATİHİ ORHAN GAZİ
=> MURAD HÜDAVENGAR
=> YILDIRIM BEYAZİD
=> ÇELEBİ MEHMED
=> II.MURAD
=> İSTANBUL'UN FATİHİ:FATİH SULTAN MEHMED
=> SULTAN II.BEYAZİD
=> YAVUZ SULTAN SELİM
=> KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
=> SULTAN II.SELİM
=> SULTAN III.MURAD
=> SULTAN III.MEHMED
=> SULTAN I.AHMED
=> SULTAN I.MUSTAFA
=> SULTAN GENÇ OSMAN
=> SULTAN VI.MURAD
=> SULTAN I.İBRAHİM
=> SULTAN IV.MEHMED
=> SULTAN II.SÜLEYMAN
=> SULTAN II.AHMED
=> SULTAN II.MUSTAFA
=> SULTAN III.AHMED
=> SULTAN I.MAHMUD
=> SULTAN III.MUSTAFA
=> SULTAN I.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN III.SELİM
=> SULTAN IV.MUSTAFA
=> SULTAN II.MAHMUD
=> SULTAN I.ABDÜLMECİD
=> SULTAN ABDÜLAZİZ
=> SULTAN V.MURAD
=> SULTAN II.ABDÜLHAMİD
=> SULTAN MEHMED REŞAD
=> SON PADİŞAH SULTAN MEHMED VAHDEDDİN
=>KRONOLOJİK OLAYLAR
ANİMASYONLAR
Anketler
SOSYAL BİLİMCİ GAZETESİ
EMEĞİ GEÇENLER
SİTE KURALLAR
İletişim
SİTEMİZE KAÇ KİŞİ GİRDİ ACABA?
 

II.MURAD

HAYATI
----------------------------------------------------------------------------
  
Sultan İkinci Murad 1402 yılında doğdu. Babası Mehmed
Çelebi, annesi Dulkadiroğulları beyliğinden Emine Hatun'dur.
Uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve güzel yüzlü bir
padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük
mutluluğu, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine az rastlanacak bir
insanın babası olmaktı.

Sultan İkinci Murad sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu
eden, fakat gerektiği takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir
şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. Otuz yıllık saltanatı
süresince, ülkesini çok büyük bir şan ve şerefle idare
ederek, emri altında bulunan herkesin sevgisini kazandı.

Dindar, adil ve lütufkar bir padişahtı. Çocukluğu Amasya'da
geçen Sultan İkinci Murad, tahta çıktığında 19 yaşındaydı.

Erkek çocukları: Fatih Sultan Mehmed, Ahmed,Alaaddin,
Orhan, Hasan, Ahmed.
Kız çocukları: Şehzade ve Fatma Hatun.
 
 
DÜZMECE MUSTAFA OLAYI
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Sultan İkinci Murad'ın tahta çıkışından yararlanmak isteyen
Bizanslılar, Mehmed Çelebi zamanında hapsettikleri Mustafa
Çelebi'yi serbest bırakıp ayaklanması için desteklediler.


Amaçları Osmanlı Devleti'nde taht kavgası yaratmaktı.
Anadolu beyliklerinden de Mustafa Çelebi'yi destekleyenler
oldu. Osmanlı yönetimine küskün olan bir takım komutanlar
ve askerler de Mustafa Çelebi'yi padişah olarak görmek
istiyorlardı.

Sultan İkinci Murad'ın üzerine gönderdiği birlikleri Rumeli
taraflarında yenen Şehzade Mustafa Çelebi, Edirne'ye
gelerek hükümdarlığını ilan etti. Ancak daha sonra Ulubat
civarında karşılaştığı Sultan İkinci Murad'ın ordusu
karşısında direnemedi ve kaçmaya çalıştı. Edirne'de
yakalanan Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) idam edildi.

 

1421 yılında Azeb ismiyle yeni bir askeri sınıf kurduran
Sultan İkinci Murad, Mustafa Çelebi ayaklanmasında baş rol
oynayan Bizans'ın üstüne yürüyerek İstanbul'u kuşattı.
 
 
BEYLİKLERLE MÜCADELE
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Sultan İkinci Murad, Bizans'ın kışkırtmaları ve Anadolu
beyliklerinin destekleriyle ayaklanan 13 yaşındaki küçük
kardeşi Şehzade Mustafa'nın Bursa'yı kuşattığı haberinin
alınması üzerine, İstanbul kuşatmasını kaldırarak Anadolu'ya
geçti ve isyanı bastırdı. Yakalanan Şehzade Mustafa
boğduruldu.

Sultan İkinci Murad, Şehzade Mustafa olayını da çözdükten
sonra, devamlı olarak Osmanlı'ya karşı ayaklanan Anadolu
Beyliklerini etkisiz hale getiremeye karar verdi.

 

Sırasıyla Aydın, Menteşe, Teke ve Germiyan beyliklerine son
verildi.
 
 
RUMELİ FAALİYETLERİ
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Rumeli'de de bir çok faaliyette bulunan Sultan İkinci Murad,
Sırbistan üzerine sefere çıktı. Sırbistan vergiye bağlandı.
Selanik, Makedonya, Teselya ve Yanya dolayları Osmanlı
topraklarına katıldı. Arnavutluk Osmanlı himayesini kabul
etti. Ayrıca, ayaklanan Eflak Bey'i Vlad'ın (Kazıklı Voyvoda)
üzerine kuvvet gönderildi ve Eflak Beyliği yeniden
Osmanlı'ya bağlandı.

Türklerin Balkanlar'daki bu başarıları Bizans ve Avrupa'yı
telaşa düşürmekteydi. Avrupa'da haçlı seferi hazırlıkları
yapılıyordu. Balkanlar'da Erdel Bey'i Hünyadi Yanoş'un
Türkler'i pusuya düşürmesiyle 20 bin şehit verildi. Bu
başarılar Osmanlı Devletine bağlı bütün beylerin
ayrılmalarına neden oldu.

 

Osmanlı Ordusu bu kötü gidişe son vermek için çalıştıysa da
başarılı olunamadı. Ardı ardına alınan bu yenilgiler Haçlıları
ümitlendirmişti. Osmanlı ordusu Rumeli'de ilk defa böyle bir
mağlubiyete uğramıştı. Haçlı ordusu "Tabur cengi" denilen
bir usül ile arabalara bağlı top bataryaları kullanıyor,
Osmanlı ordusu üzerlerine geldiğinde arabaları çember
haline getirerek içine saklanıyor ve toplarla dört bir yana
ateş ederek Osmanlı ordusuna ağır darbe vuruyordu.
 
 
SEGEDİN ANTLAŞMASI
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Haçlı kuvvetleri kazanılan her başarı sonrası daha da güçlü
ve kuvvetli ittifaklar yaparak, Osmanlı Devleti'ne saldırmaya
devam etti. Sırp, Eflak, Erdel, Macar kuvvetleri ilerlemeye
devam ediyordu.

Niş yakınlarında yeniden büyük bir kayıp verildi. Haçlı
birlikleri Filibe'ye kadar geldiler. Ancak soğukların
şiddetlenmesi ilerlemelerine engel oldu.

Balkanlarda ardı ardına uğranılan yenilgiler, Osmanlı
Devleti'ni zor duruma soktu. Bizans'ın Avrupa'da tahrikleri
devam ediyordu.

Bu şartlarda her ne pahasına olursa olsun anlaşmaktan başka
çıkar yol yoktu. Sultan İkinci Murad, barış için girişimlerde
bulunarak, 12 Haziran 1444'de Segedin Barış Antlaşması'nın
yapılmasını sağladı. Barışın devamlı olmasını sağlamak için
de antlaşmaya taraf olan kralların yemin vermesi şart
koşulmuştu.

Bu antlaşma ile Osmanlılar Balkanlar'da bir rahatlama
sağlayarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardı.
Ayrıca ilk defa bir sınır kavramı ortaya çıkmış ve Tuna nehri
belirleyici olmuştur.
 
 
ŞEHZADE MEHMED
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Sultan İkinci Murad, Segedin antlaşmasıyla birlikte tahttan
çekildi ve Manisa'ya gitti. Yerine henüz çocuk denebilecek
yaşta olan Şehzade Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) tahta
çıktı.

Şehzade Mehmed'in tahta çıkması Osmanlı Devleti içinde
huzursuzluklara neden oldu.

Avrupa'da yeni bir Haçlı seferi hazırlıklarının başlaması
üzerine Sultan İkinci Murad, oğlu Sultan İkinci Mehmed
tarafından bir mektupla Manisa'dan Edirne'ye davet edildi.

Bu arada krallar yeminlerini bozarak antlaşmaya aykırı
hareket etmiş ve yeni bir haçlı seferi düzenlemişlerdi.

Sultan İkinci Mehmed'in babasını ordunun başına davet eden
meşhur mektubu şöyledir:

"Eğer padişah iseniz, memleketin kötü bir zamanında başta
bulunmamanız görevlerinize aykırı bir harekettir. Silah
başına geliniz. Eğer padişah ben isem, size itaat etmenizi
hatırlatıyorum ve emrediyorum. Silah başına geliniz."
 
 
VARNA SAVAŞI
----------------------------------------------------------------------------
----
  
Sultan İkinci Murad büyük bir hızla Edirne'ye geldi. Osmanlı
Ordusunun başına geçti. Varna önlerine gelen Osmanlı
Ordusu, Haçlılara karşı saldırıya geçti. Haçlı Ordusunun
Varna önlerinde bozguna uğratılmasıyla büyük bir zafer
kazanıldı (10 Kasım 1444).

Varna Savaşı, Haçlıların İstanbul'un Türkler tarafından
fethedilmesini engellemek için yaptıkları son girişim oldu.

Bu savaş, Osmanlıları Segedin Antlaşmasına zorlayan
şartları tamamen değiştirdi. Sultan İkinci Murad, bir müddet
sonra tahtı, yine oğluna bırakarak çekildiyse de devlet
adamlarının ısrarları sonucu tekrar tahtına döndü.
 
 
II. KOSOVA SAVAŞI
--------------------------------------------------------------------------------
  
Varna Savaşı'nın üzerinden dört yıl geçmişti ki, Macar Kralı Jan Hunyad; Macar, Eflak, Leh ve Almanlardan oluşan ordusuyla Sırbistan'ı işgal etti.

Osmanlı topraklarına girerek Kosova'ya kadar geldi. Savaş, Jan Hunyad'ın saldırısıyla başladı. Savaşın üçüncü günü sahte bir geri çekilmeyle çember içine alınan Jan Hunyad ve ordusu, ağır bir yenilgiye uğratıldı (19 Ekim 1448).

İkinci Kosova Savaşı sonunda Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremediler.
 
 


SİTEM KURULDUĞUNDAN BERİ 74932 ziyaretçiKİŞİ SİTEYİ ZİYARET ETTİ
 
Hayaletürk.fforum.biz Paylaşım Platformumuz Üye Olunuz